Loading ....
Przedszkole nr 37 "Bajkowy Świat"
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 37 "Bajkowy Świat"
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szlenkierów 8
01-181 Warszawa
tel/fax: (22) 632 11 31
e-mail: p37@edu.um.warszawa.pl
strona: p37.przedszkola.net.pl

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"  w chwili obecnej nie prowadzi procedury przetargowej ani procedury zamówień publicznych.

Pokaż informacje o artykule